Waarom de Wet Verbetering Hybride markt WGA?

Per 1 januari 2017 wordt de Wet Verbreding hybride markt WGA van kracht. Met deze wet wordt de wijze van premiestelling voor Eigen Risicodragers WGA, die terugtreden naar het Publiek Bestel (UWV), aangepast. Tevens regelt de wet een aanpassing van de wijze waarop staartlasten worden gefinancierd.

Waarom is de wet aangepast?
Wanneer (middel)grote bedrijven als Eigen Risicodrager WGA weer terugkeren naar het UWV, laten zij WGA-lasten die zijn ontstaan in de periode van eigen risicodrager WGA, achter bij de private verzekeraar. Ze beginnen daardoor binnen het financieringssysteem van het Publiek Bestel met een schone lei en betalen in relatie tot hun individuele werkgeversrisico daardoor gedurende 4 jaar de WGA-minimumpremie.

Per 1 januari 2017 zal bij terugkeer naar het UWV voor het vaststellen van de premie óók de WGA-lasten uit het private bestel (de verzekeraar) meegenomen worden. Daardoor is er geen kortetermijnvoordeel bij teruggang naar het UWV. Terugkerende werkgevers betalen bij het UWV op deze wijze in feite een premie die meer vergelijkbaar is met een premie die zij zouden gaan betalen bij overstap tussen private verzekeraars. Dat deel van de premie dat niet nodig is om de omslaglasten te financieren, wordt aan de reserve van de Whk (Werkhervattingskas) toegevoegd.

De wetgever wil graag dat bedrijven meer aandacht besteden aan de wijze waarop effectieve schadelastbeheersing kan worden vormgegeven en uitgevoerd in plaats van dat alleen premievoordeel centraal staat.

 

Bedrijven die kiezen voor het Eigen Risicodragerschap en naar private verzekeraars overstappen, dienden eventuele staartlasten (bestaande WGA-lasten, ontstaan in het publieke bestel) zelf te financieren. Hiervoor werd door de verzekeraar een koopsom gerekend. Deze negatieve financiële prikkel was vaak een drempel om naar een verzekeraar over te stappen. Door de wetswijziging worden deze staartlasten voortaan gefinancierd vanuit de reserves uit de Whk (Werkhervattingskas). Door ze, na overgang naar het private bestel, niet meer bij de werkgever in rekening te brengen, haalt de wetgever deze drempel weg en maakt het zo voor (middel)grote bedrijven makkelijker te maken hun vrije keuze te maken binnen de hybride markt WGA.

Weergaven: 125

Opmerking

Je moet lid zijn van Pensioen-Netwerk.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Pensioen-Netwerk.nl

© 2019   Gemaakt door Edwin Visser.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden