Stop niet met de Pensioenknip! Doe er meer mee!

Stop niet met de Pensioenknip!  Geef je mening op linkedin!

 

Gezocht marktpartijen met ideeën voor flexibelere uitkering ipv huidige levenslange pensioenuitkering!

Staatssecretaris Klijnsma heeft besloten de pensioenknip vanaf 01-01-2014 te beëindigen.

De verwachte voordelen van de regeling Pensioenknip waren dat de rentestand zou stijgen waardoor een deelnemer na enkele jaren het restkapitaal zou kunnen aanwenden tegen een hogere rentestand. Terugkijkend constateer ik dat de rentestand verder is gedaald in plaats van gestegen. Aldus Klijnsma.

De uitkomst was natuurlijk te voorspellen.

In de brief aan de kamer biedt Klijnsma marktpartijen wel een opening om met ideeën te komen. Ze refereert hier naar de kamervragen van vvd lid Lodders. Bij de kamervragen werd gevraagd naar de mogelijkheid van een splitsing van de levenslange pensioen uitkering in een bank en verzekeraars deel. Hier is verder geen ruchtbaarheid aan gegeven en persoonlijk denk ik niet dat dit huwelijk gaat werken.

Het is te zot voor woorden dat je nu op je 65-ste een levenslange gelijkblijvende "lage" uitkering van je pensioenvermogen moet aankopen (20 jr of langer) tegen de huidige lage rente.  Dit is dan gelijk ook een erg lage uitkering. Dit kan en moet anders!

Voorstel:
Stel je bent bereid enige risico te lopen, dan moet het mogelijk worden om in de periode vanaf 65 tot 75 jaar bijvoorbeeld 60% van je pensioenvermogen afbouwend naar 0% door te beleggen!

Hiermee verleng je je beleggingshorizon in zowel de opbouw- als uitkeringsfase. Met een langere beleggingshorizon bouw je meer pensioenvermogen op. Je koppelt als het ware je beleggingshorizon aan stijgende levensverwachtingen. En dat zou tijd worden! Als het ook mogelijk wordt te kiezen voor een hoog/laag uitkering (bijvoorbeeld je eerste 10 jaar een hoge uitkering en vanaf 75 jaar levenslang een lagere uitkering) dan optimaliseer je je pensioenvermogen. Je krijgt dan weer een "normale" uitkering tegen een acceptabel risico!

Wie van de marktpartijen doet een voorstel?

Lees de reacties en deel je mening in onze groep op Linkedin!

 

Bron: kamerbrief evaluatie regeling Pensioenknip

Weergaven: 133

Opmerking

Je moet lid zijn van Pensioen-Netwerk.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Pensioen-Netwerk.nl

Reactie van Edwin Visser op 9 December 2013 op 11.46

Moties over flexibele aankoop pensioen en flexibele AOW

De Tweede Kamer heeft op 5 december een tweetal moties over pensioen aangenomen. Helma Lodders (VVD) heeft tijdens het VAO pensioenonderwerpen een motie ingediend naar aanleiding van het besluit om te pensioenknip te schrappen. Norbert Klein (50Plus) heeft bij de behandeling van de Begroting van het Ministerie van SZW verzocht om onderzoek te doen naar een flexibele AOW.

Helma Lodders verzocht het Kabinet de mogelijkheden te bekijken om bij de aankoop van het pensioen (waarvan alleen sprake is bij individuele beschikbare premieregelingen of kapitaalregelingen) meer flexibiliteit in te bouwen voor de deelnemer, bijvoorbeeld door het hanteren van meerdere aankoopmomenten of ook aanbieders van banksparen tot deze markt toe te laten. Zonder die flexibiliteit zijn deelnemers die een pensioenuitkering aan moeten kopen gedwongen om bij pensionering al hun kapitaal om te zetten in een uitkering. Als de rente op dat inkoopmoment laag is, krijgt de deelnemer een lage uitkering. De motie van de VVD volgt uit de evaluatie van de zogenoemde pensioenknip die de mogelijkheid biedt op gefaseerde inkoop van pensioen. Van de pensioenknip wordt vrijwel geen gebruik gemaakt, wat staatssecretaris Klijnsma heeft doen besluiten om die werkwijze om pensioen aan te kopen af te schaffen.

Norbert Klein verzocht het Kabinet om onderzoek te doen naar een flexibele AOW. Flexibilisering betekent dat mensen de keuze krijgen om hun AOW-pensioen, dat iedereen van de overheid krijgt, eerder in te laten gaan, maar dat men wel genoegen moeten nemen met een lagere uitkering. Flexibilisering kan ook de andere kant op werken, namelijk een hogere AOW-uitkering als men langer doorwerkt dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

 

Bron: Tweede Kamer

06-05-2013

© 2020   Gemaakt door Edwin Visser.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden