Niet te onderschatten project AOW67 per 1-1-2014

Uw pensioenregeling is nu bovenmatig!

 

Van de huidige pensioencontracten is zo’n 40% per 1 januari 2014 bovenmatig. Werkgevers die hun regelingen niet aanpassen aan de gewijzigde wet- en regelgeving rond pensioenen, lopen het risico dat er meer pensioen wordt opgebouwd dan fiscaal is toegestaan.

Dat zegt pensioenadviseur Aon Hewitt. De politieke maatregelen om de AOW en pensioenen betaalbaar te houden, hebben veel gevolgen voor ondernemers. Zij kunnen de wetswijzigingen op verschillende niveaus oppakken, stelt Aon Hewitt in een whitepaper. Op welk niveau organisaties de wijzigingen ook doorvoeren, zij moeten er niet te lang mee wachten, anders lopen zij het risico bovenmatige pensioenafspraken te hebben.


Als gevolg van het pensioenakkoord en de plannen van de huidige regering om de maximale opbouw te verlagen (met 0,1% per 2014 en nog eens 0,4% per 2015), moeten de meeste pensioencontracten worden aangepast. Bij de verzekeraars in Nederland lopen ruim 40.000 contracten, er is dus werk aan de winkel voor de pensioenadviseurs en verzekeraars!
De fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw worden steeds verder beperkt en dat vraagt om aanpassing van pensioenregelingen. De nieuwe regels betekenen onder meer een aanpassing van de fiscale kaders voor de opbouw van pensioen. Voor zowel eindloon- als middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen geldt dat de maximale opbouwpercentages per 1 januari 2014 omlaag gaan. In het regeerakkoord hebben VVD en PvdA afgesproken deze in 2015 nog verder te verlagen.

 

 

 

600 adviseurs tekort!
Dat zegt detacheerder Welten. Als alle pensioencontracten beoordeeld moeten worden en dit gemiddeld 40 uur per contract / reglement in beslag zal nemen, moet er voor 1 januari 2015 in totaal 40 uur x 40.000 contracten = 1,6 miljoen uur advies worden gegeven.  Als een adviseur gemiddeld 2.000 per jaar kan werken, dan zijn er ongeveer 800 fulltime pensioenadviseurs nodig om al dit werk binnen een jaar te verzetten. Op dit moment komt de branche dus nog zo’n 600 adviseurs tekort!

Verschillende pensioendata
Aanpassing van de pensioenregeling vereist goede kennis van de nieuwe wet- en regelgeving. Zo gaat de AOW-leeftijd geleidelijk omhoog, maar wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2014 in één keer verhoogd naar 67 jaar. Deze nieuwe pensioenrichtleeftijd geldt alleen voor nieuwe pensioenafspraken. Oude afspraken blijven staan. In de praktijk zorgt dit ervoor dat werknemers een pensioen krijgen met verschillende pensioendata: een deel wordt uitgekeerd vanaf het 65e levensjaar en een ander deel vanaf het 67e levensjaar.

Werkgevers hebben verschillende mogelijkheden om met deze mismatch om te gaan. Iedere oplossing heeft zijn eigen voor- en nadelen. Bovendien gelden voor verschillende pensioenregelingen andere regels. Daarbij zijn niet alleen bekende wijzigingen van belang, maar ook de politieke voornemens voor 2015.

Korting op WW en WIA
De afwegingen die werkgevers moeten maken, strekken verder dan alleen aanpassing van pensioenregeling. De wijzigingen hebben ook gevolgen voor WW- en WIA-uitkeringen. Afhankelijk van de keuze van de werkgever kan dat inhouden dat werknemers worden gekort op hun uitkering. Als de pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar, kan er bovendien sprake zijn van administratieve en contractuele beperkingen.

Verder roepen de wijzigingen vragen op voor andere groepen, zoals deelnemers met prepensioen, VUT of arbeidsongeschiktheidspensioen of tijdelijk partnerpensioen (ANW-hiaatpensioen). Voor hen stopt veelal de uitkering op de eerste dag van de maand waarin zij 65 jaar worden en er is geen geld gereserveerd om deze uitkering tot de verhoogde AOW-leeftijd uit te keren. Dat zorgt dus voor een tijdelijke inkomensterugval.

 

Extra aandachtspunt bij Bruto staffels: BOVENMATIG!

Veel uitvoerders trachten een zo eenvoudig mogelijke oplossing aan te bieden. 

De huidige pensioenleeftijd van 65 jaar wordt gehandhaafd en de opbouwpercentages worden verlaagd om binnen de fiscale grenzen te blijven. In geval van een Bruto staffel moet je dan heel goed opletten op bovenmatigheid. Als je als adviseur goed je werk uitvoert ga je alle werknemers inlichten over de consequenties van de verlaging, bereken je compensaties, ga je onderhandelen en zorg je ervoor dat de werknemer instemt met de aanpassing. Voor het werk stuur je dan keurig een nota naar de werkgever. 

BENG!!!!

De aangepaste pensioenregeling is nu BOVENMATIG!

Als je een nota stuurt voor advies bij een regeling met  een bruto staffel dan zal de fiscus de regeling als bovenmatig beoordelen. Al kun je dat natuurlijk met een inspecteur wel afstemmen en alsnog goedgekeurd proberen te krijgen. Maar de combinatie provisie innen via de premie en extra kosten in rekening brengen voor adviesdiensten zonder BTW is een gevaarlijke waar de staffelbesluiten geen rekening mee houden. We zitten in een overgangsperiode, ik hoop dat de belastingdienst hier niet erg streng op gaat controleren want het zal wel vaak gebeuren in de praktijk.

 
Bron: Whitepaper Aon http://www.aon.com/netherlands/whitepapers/2013/WP_Pensioenen_op_de...
Bron: Blog detacheerder Welten http://www.Welten.eu/blog/

 

Weergaven: 504

Opmerking

Je moet lid zijn van Pensioen-Netwerk.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Pensioen-Netwerk.nl

© 2020   Gemaakt door Edwin Visser.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden