Koppel bigdata met de snelheid van social media voor goede pensioencommunicatie!

Koppel bigdata met de snelheid van social media !

Ik ga niet alle vormen van social media en de mogelijkheden beschrijven, want daarover kunt u via google alles vinden. Ik zal een belangrijke eigenschap nader belichten: de snelheid van social media en de mogelijkheden van bigdata.


Is social media wel snel? Voorheen verkreeg je informatie via kranten en radio, daarna kwam internet en email, waarmee de informatie al interactiever en meer algemeen verkrijgbaar werd. Nog langer geleden was je afhankelijk van een intermediair. Tegenwoordig hebben we de beschikking over een nieuw wapen: twitter. Dat betekent: Nieuws uit de eerste hand! Eén van de eerste voorbeelden dateert van 25 februari 2009, Er stort een vliegtuig neer bij Schiphol. De eerste berichten kwamen van ooggetuigen De berichten werden daarna pas Nu.nl en de overige nieuwsmedia overgenomen, soms uren later. In dit voorbeeld mag je social media snel noemen.

Een pensioenvoorbeeld. twee maanden geleden kon solidariteit nog op een breed draagvlak rekenen en stond individualiteit regelrecht tegenover collectiviteit. 2014 kan wel eens het kanteljaar van pensioenen worden. Mede door het rapport van het CDAWI, waarin wordt gepleit voor pensioenen op basis van CIDC. De kracht van het rapport is het beschreven transitiepad en de oproep om over te gaan naar een nieuw solide en solidair pensioenstelsel. Solidariteit wordt in het voorstel beperkt tot het langlevenrisico en het nabestaandenpensioen. Om de transitie soepel te laten verlopen blijft men in rechten communiceren terwijl er individueel wordt geadministreerd. Dit lijkt allemaal erg snel te gaan. Vervolgens wordt door staatsecretaris Klijnsma het FTK met een half jaar uitgesteld en lees je op twitter dat de FTK er waarschijnlijk helemaal niet meer zal komen.

Ik hoor u denken: ’Nee, natuurlijk gaat het niet snel’. Al vele jaren geleden is de beweging ingezet, maar nu wordt het ook politiek en lijkt het in een versnelling te komen ingegeven doordat het al lange tijd in de social media wordt besproken.

We kennen allemaal wel het fenomeen dat na het zoeken via Google er gelijk advertenties met hetzelfde onderwerp verschijnt op websites die je bezoekt. De missie van Google laat zich omschrijven als het voor iedereen beschikbaar stellen van alles wat wordt uitgegeven in de wereld ongeacht het soort medium. Hiervan kan een pensioenuitvoerder veel leren. Een missie van een pensioenfonds zou kunnen zijn door zoveel mogelijke beschikbare data te koppelen, slim direct met social media in te spelen op de behoefte van de klant.

Zoals bekend beschikt een pensioenfonds  over onuitputtelijke eigen bron aan informatie en kan het ook koppelen aan allerlei externe bronnen, zoals de gemeentelijke basis administratie en de sociale verzekeringsbank. Als het pensioenfonds haar data verder koppelt aan derden zoals salarisverwerkers maar ook aan openbare informatie via social media, dan ontstaan er velerlei nieuwe mogelijkheden om uw klant optimaal te bedienen.

De snelheid van social media kan tevens worden ingezet als communicatiemiddel bij klantcontact. Werkgevers, slapers, gepensioneerden of actieve deelnemers zijn zonder onderscheid de directe klanten van pensioenfondsen. Social media is voor klantcontact een goedkoop en het meest effectieve contactkanaal. Door actief in dialoog te gaan, dus niet alleen zenden, ontstaat inzicht in wat de klanten echt wil.

Mr. J.W. van Miltenburg van de AFM pleit voor het overstappen op online interactieve projecties van mogelijke uitkomsten van pensioen. Met andere woorden, adviseert Van Miltenburg om te stoppen met het communiceren van pensioenrechten in verband met de grote claimrisico’s. Door over te stappen op interactieve projecties van het ouderdomspensioen realiseer je weer vertrouwen, betrokkenheid en manage je de verwachtingen van de klant zodat ze tijdig actie zal ondernemen. Deze activerende communicatie krijg je als pensioenfonds alleen van de grond door de bigdata te koppelen met de snelheid van social media!

Weergaven: 232

Opmerking

Je moet lid zijn van Pensioen-Netwerk.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Pensioen-Netwerk.nl

© 2020   Gemaakt door Edwin Visser.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden