PensioenBattle De Nederlandse pensioenmarkt verandert in een slagveld! Door Stefan Linnenbank

Wat is er aan de hand in pensioenland?

In de serie unieke korte filmpjes van de PensioenBattle krijgen we nu de marktprognose van de PPI door Stefan Linnenbank.

 

De analyse van Stefan Linnenbank

Stefan Linnenbank, Head of the Benelux Financial Services practice at Sia Partners, geeft een jaloersmakende  analyse van de trends en consequenties daarvan op de pensioenmarkt. Allemaal bijzonder duidelijk. Zodra echter de potentie en businesscase voor PPI's aan bod komen, permitteert hij zich arbitraire aannames. Meer specifiek: de willekeur betreft niet zozeer de omvang van het potentiële marktaandeel voor PPI's. Zijn willekeur betreft vooral de schatting van het aantal pensioendeelnemers dat uiteindelijk over zal stappen naar een PPI. Het resulteert in vier sombere scenario's voor de PPI. Ter onderbouwing daarvan wijst hij terecht op een aantal valide obstakels die een overstap belemmeren, maar het blijft ongewis in hoeverre dat precies het geval is.

 

Zeven trends met impact

Linnenbank opent zijn presentatie met een zevental trends:

 

*     “Afkalvende Solidariteit. Solidariteit was tot voor kort een gegeven, maar deelnemers realiseren zich nu meer wat het betekent en willen daarom aan de goede (ontvangende) kant van die solidariteit staan. Daardoor komt die solidariteit steeds meer onder druk.

*     Afstempelen is realiteit geworden. Een unicum in pensioenland dat voor onrust zorgt. Het heeft een waanzinnige impact op het pensioenbewustzijn en de kijk op solidariteit.

*     Verplichtstelling komt onder zware druk. Vooral ingegeven door het afstempelen en de afnemende solidariteit die daar het gevolg van is. Ook Europa is er niet helemaal gelukkig mee, omdat het de grensoverschrijdende concurrentie bemoeilijkt. Ik denk dat verplichtstelling op termijn onhoudbaar is, maar het zal langzaam gaan.

*     Het aantal pensioenfondsen wordt kleiner en van de overblijvers gaat het gros samenklonteren.

*     De grote trend overall is kostenverlaging en meer transparantie. Belangrijk punt daarbij: de beleggingsopbrengsten vallen tegen. Om dat bij te sturen zijn afstempeling en afzien van indexatie al ingezet. Kostenverlaging is de enige knop waar je nog echt aan kunt draaien. De druk daarop is groot, Er zal fors op geconcurreerd worden.

*     Sinds 2011 bestaat de PPI als alternatief pensioenvehikel. Het is primair een substituut voor een verzekeraar. Zolang de verplichtstelling geldt, is het nog geen oplossing voor een BPF. Het enige wat je er nu mee kunt doen is het uitvoeren van een (C)DC-regeling. Belangrijk om je daarbij te realiseren: de PPI is een vehikeltje dat eigenlijk het gros uitbesteed. De PPI is daarmee de regisseur van een assemblage. Maar het is ook een partij die de markt opschudt. Een nieuwe concurrent, die wedijvert op het gevoelige punt van prijs en transparantie.

*     Europa wil graag dat er een Europese pensioenmarkt komt. De belangrijkste vragen daarbij: hoe kunnen we de uiteenlopende systemen harmoniseren? En: Wat moet er veranderen in de sociale wetgeving om over de grenzen makkelijker een pensioen aan te bieden? Op dit moment zijn er nog niet veel cross border regelingen. Maar de markt is wel heel erg interessant als die open gaat.” 

 

Een somber scenario voor de PPI

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de pensioenmarkt. Linnenbank zoomt in op de concurrentiekracht van PPI versus verzekeraar: “Daarbij is het niet zo interessant om te kijken naar vermogen. Want dat is zaak voor die vermogensbeheerder. Die PPI is dat regisseursvehikel. Als het er op aan komt, zal de PPI het moeten hebben van het aantal deelnemers. Dus vandaar uit bekijk ik het.“

 

Een mooi marktpotentieel

“Het marktpotentieel voor PPI's en verzekeraars is net iets meer dan 2 miljoen deelnemers. De bronnen daarvoor zijn de Ondernemings Pensioen Fondsen met een potentieel van 750.000, de ZZP'ers (+DGA's) met een potentieel van 350.000 en de 1.2 miljoen deelnemers met een verzekerde regeling. Maar eigenlijk ben je aan het vechten over die 1.2 miljoen die bij de verzekeraar zit. Voor de overstap van ZZP'ers en DGA's is immers nog een wetswijziging nodig. En bij de Ondernemings Pensioen Fondsen zie je dat die vooral aansluiting zoeken bij de Bedrijfstak Pensioen Fondsen.”

 

Lelijke obstakels onderweg

Tegen de achtergrond van dat mooie marktpotentieel van 1.2 miljoen deelnemers wijst  Linnenbank op de voornaamste obstakels voor de overstap naar een PPI:

*     Het grootste deel is gebonden aan een meerjarencontract

*     Inertie, de meerderheid blijft zitten waar hij zit: bij de pensioenverzekeraar

*     Niet elke regeling is geschikt voor een PPI, omdat er teveel garanties inzitten

*     De markt is overvol; met 6 PPI's, 10 pensioenverzekeraars en 2 PPI's in de wachtkamer

*     Het marktpotentieel van ZZP'ers wordt overdreven. Inbreng van hun pensioen in de tweede pijler vereist bovendien een wetswijziging.

 

Te weinig koek, teveel meeëters

Elk obstakel betekent volgens Linnenbank dat een deel van de markt wegvalt. Dat klinkt plausibel. Maar de vraag is of dat ook opgaat voor de schatting van Linnenbank dat er op het eind slechts een contingent van zo'n 40.000 deelnemers overblijft voor PPI en verzekeraar samen. Linnenbank: “Als je die 40.000 gaat delen door het aantal marktpartijen, dan zeg ik: die markt is vol.

50% van de toetreders verdwijnt weer binnen vijf jaar, het wordt een slagveld maar brengt unieke nieuwe innovaties.

PensioenBattle_Stephan_Linnenbank2020120117.pdf

Daar komt bij: nieuwe toetreders hebben geen basisportefeuille, dus die moeten het hebben van nieuwe productie. Dat impliceert langzame groei, en daarvoor moet je een lange adem hebben. Het betekent ook dat distributiekracht en prijs je belangrijkste wapens worden. Wie kan dat waarmaken? Ik durf te voorspellen dat er slachtoffers zullen vallen, zowel bij de PPI's als bij de verzekeraars. Ongeacht wat er gebeurt met de verplichtstelling en de Europese pensioenmarkt: het wordt een slagveld. Maar dan gebeuren er wel de mooiste en meest innovatieve dingen.”

Dit is een bewerking van het verslag geschreven door Guus Pijnenburg te bereiken via Taalbeest

Edwin Visser is naast zijn werk voor zijn pensioen- en hypotheek bureau "beschikbaar" voor interim-opdrachten bij pensioenuitvoerders. Check en link met mijn profiel op Linkedin!

Weergaven: 241

Opmerking

Je moet lid zijn van Pensioen-Netwerk.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Pensioen-Netwerk.nl

© 2020   Gemaakt door Edwin Visser.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden