Gratis tips - Wijziging Wet op de ondernemingsraden

Op 21 juni 2016 heeft de Eerste Kamer een wijziging in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aangenomen. Door de aanpassing wordt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij wijzigingen van de pensioenregeling uitgebreid en verduidelijkt.

 

Welke aanpassingen zijn er gedaan?

De wetgeving is nu op de volgende punten aangepast:

  • ‘Regeling met betrekking tot een pensioenverzekering’ wordt gewijzigd in ‘regeling op grond van een pensioenovereenkomst’. Hierdoor vallen nu alle pensioenregelingen onder het instemmingsrecht van de WOR. Er is een uitzondering gemaakt voor de verplichte pensioenregeling die is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds.
  • De onderneming is voortaan verplicht om de ondernemingsraad te informeren over elke voorgenomen vaststelling, intrekking of wijziging van de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement.
  • Delen van de uitvoeringsovereenkomst en het uitvoeringsreglement die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst gaan ook onder het instemmingsrecht vallen. Deze bepaling laat ruimte voor eigen interpretatie en kan in de praktijk dus tot discussies leiden. In ieder geval is het instemmingsrecht van toepassing
    • op bepalingen over de wijze waarop de premie wordt vastgesteld,
    • de mate en voorwaarden voor toeslagverlening,
    • de keuze voor een buitenlandse pensioenuitvoerder. Vanwege deze bepaling vervalt artikel 23, lid 4 van de PW waarin was geregeld dat de ondernemingsraad instemmingsgerechtigd was als de werkgever voornemens was om de pensioenregeling bij een buitenlandse pensioenuitvoerder onder te brengen.

 

Tip 1
Voorkom langdurige discussies door overeen te komen dat de gehele uitvoeringsovereenkomst onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad valt. Dit geeft helderheid aan zowel werkgever als ondernemingsraad.

 

Tip 2
Bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds heeft de ondernemingsraad soms toch instemmingsrecht. Bijvoorbeeld als het om vrijwillige (excedent)regelingen gaat of om keuze van de pensioenuitvoerder.

 

Tip 3
Als een werkgever tóch een besluit neemt zonder de ondernemingsraad om instemming te vragen, kan de ondernemingsraad binnen één maand nietigheid inroepen.

Weergaven: 75

Opmerking

Je moet lid zijn van Pensioen-Netwerk.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Pensioen-Netwerk.nl

© 2019   Gemaakt door Edwin Visser.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden