LangerDoorwerken

Update 25 september 2019 In het overzicht is de ontwikkeling van de AOW-leeftijd op lange termijn weergegeven op basis van de huidige wetgeving en op basis van de afspraken uit het akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Deze afspraak uit het pensioenakkoord over de matiging van de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zal t.z.t. met een wetsvoorstel aan uw Kamer worden voorgelegd. Met betrekking tot dit overzicht is voorts van belang dat de AOW-leeftijd voor mensen die vanaf 2025 met pensioen gaan, afhangt van de levensverwachting. De levensverwachting zal nog veranderen. Daarom is de in dit overzicht aangegeven AOW-leeftijd een verwachting op basis van de huidige door het CBS geraamde levensverwachting.
UPDATE 27-03-2017: De Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd schrijft voor dat de AOW-leeftijd steeds stapsgewijs wordt verhoogd. De AOW-leeftijd gaat in de loop van de jaren telkens op 1 januari omhoog, met steeds grotere stappen. Belangrijkste verandering is dat vanaf 2022 de AOW leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden. Dit staat nog niet in onderstaande ooverzichten. Verder wordt vanaf 2023 de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Ook veranderen de fiscale regels voor het aanvullend pensioen. Opgebouwde pensioenrechten blijven wel intact. Mooi overzicht van SWALEF pensioenjuristen academie https://lnkd.in/gP7twrD
___

Langer doorwerken wordt, na verwachting, de belangrijkste pensioenpijler in de nabije toekomst. Niet alleen wordt de AOW leeftijd periodiek door de overheid opnieuw bepaald aan de hand van de nieuwste overlevingstafels ook zal je steeds meer zelf moeten zorgen voor je pensioen. Jongere generaties kijken anders naar pensionering. Het is niet langer één datum waarop je in één keer stopt met je werk. Nee pensionering zal steeds meer geleidelijk gaan verlopen. Via Demotie, afschuwelijk woord trouwens, gedurende je carriére en door langer fit te blijven en daarmee in staat langer in staat om te blijven participeren. In deze blog zullen we de ontwikkelingen over de samenhangende onderwerpen gaan volgen. Denk hierbij aan de wet en regelgeving omtrent langerdoorwerken.nl, demotie en de AOW. De individualisering van de pensioenen en het effect van doorbeleggen.nl in de opbouw en afbouwfase. Hieronder kan je de nieuwe en verwachte AOW leeftijd berekenen en een indicatie van de kosten indien je wel eerder wilt stoppen dan de verwachte AOW gerechtigde leeftijd.

-

AOW leeftijd versneld omhoog @Pensioenupdate van 02-06-2015

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde vanmiddag in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW leeftijd gaat vanaf 2016 naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dit voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord.
zie : http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2015/06/02/aow-leeftijd-versneld-omhoog.html

AOW-leeftijd - op welke leeftijd en datum ontvangt u uw eerste AOW?

Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd in stapjes verhoogd. Wanneer u uw eerste AOW kunt verwachten is nu afhankelijk van wanneer u geboren bent. Bereken zelf wat uw AOW-leeftijd is en op welke datum u uw eerste AOW-uitkering kunt verwachten. NB: Als u na 1956 geboren bent is de AOW-leeftijd nog niet definitief vastgesteld. De AOW-leeftijd wordt dan berekend op basis van de gemiddelde levensverwachting op uw 65ste verjaardag zoals ze nu bekend zijn. Deze cijfers wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en de AOW-leeftijd kan hierdoor dus nog iets wijzigen. Bent u na 1988 geboren dan is uw AOW-leeftijd nu nog onbekend. Deze zal waarschijnlijk minimaal 71 jaar en 6 maanden zijn.

Doorwerken na AOW-leeftijd loont in 2016

Als de nieuwe plannen van het kabinet in 2016 ingaan, is het voor een onderneming per 2016 aantrekkelijker om een AOW’er in dienst te nemen. Het kabinet wil namelijk nieuwe maatregelen invoeren om langerdoorwerken na de pensioenleeftijd aantrekkelijker te maken voor ondernemers én AOW’ers. De nieuwe plannen van het kabinet bevatten verschillende maatregelen voor AOW’ers en ondernemingen:

  • AOW’ers krijgen recht op het minimumloon.
  • De loondoorbetalingsperiode bij ziekte wordt verkort van twee jaar naar zes weken.
  • De werkgever hoeft niet in te gaan op verzoeken van AOW’ers om hun werkuren uit te breiden.

Straks minder risico als u een AOW’er aanneemt

Momenteel vinden veel ondernemingen het een te groot risico om AOW’ers aan te nemen. Dit vinden zij omdat AOW’ers – net als andere werknemers – recht hebben op twee jaar loondoorbetaling bij ziekte.

Om dit risico te verkleinen wordt deze periode ingekort naar zes weken. Het financiële risico daalt daarmee en hierdoor wordt het voor uw onderneming aantrekkelijker om deze ervaren arbeidskrachten in dienst te houden. Ook is een onderneming straks niet meer verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om meer uren te werken.

Zij ontvangen tenslotte ook AOW en zijn daarom – in tegenstelling tot andere collega’s – niet volledig afhankelijk van hun loon. Naast de verkorting van de loondoorbetalingsperiode krijgen AOW’ers recht op het minimumloon. Daarmee stemde de ministerraad onlangs in. Deze maatregelen moeten ingaan per 1 januari 2016.

Geen transitievergoeding bij ontslag AOW’er

Daar komt bij dat het voor uw onderneming per 1 juli 2015 makkelijker wordt om een AOW’er te ontslaan. In de Wet Werk en Zekerheid staat al dat het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter opgezegd kan worden. Er is dan bovendien geen transitievergoeding verschuldigd. Dit geldt ook als er geen pensioenontslagbeding in de cao of arbeidsovereenkomst staat. U moet echter wel opletten als u de AOW’ers een vast contract geeft, want dan gelden wél weer de gewone ontslagregels.

Opmerking

Je moet lid zijn van Pensioen-Netwerk.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Pensioen-Netwerk.nl

© 2020   Gemaakt door Edwin Visser.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden