Kantonrechtersformule

24-02-2010 Vanaf deze week is het mogelijk een ontslagvergoeding ook onder te brengen in een beleggingsrecht. Naast de mogelijkheden van: 1. Direct uitkeren 2. Direct ingaande of uitgestelde lijfrente bij een verzekeraar 3. Stamrecht BV Verwachten we dat de goedkopere bankspaarvariant een goed alternatief biedt. Lees hier meer!! 5 sept 2011:Nieuwe kantonrechtersformule leidt tot lagere ontslagvergoeding De meeste werknemers die worden ontslagen, krijgen een ontslaguitkering gebaseerd op de nieuwe kantonrechtersformule. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. Lees verder op pleinplus: http://www.pleinplus.nl/nieuws/artikel/21520/nieuwe%5Fkantonrechtersformule%5Fleidt%5Ftot%5Flagere%5Fontslagvergoeding

Opmerking

Je moet lid zijn van Pensioen-Netwerk.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Pensioen-Netwerk.nl

Reactie van Edwin Visser op 5 Januari 2010 op 16.14
De correctiefactor in kantonrechtersformule tussen 0,1 en 2 De kantonrechtersformule bevat drie aspecten (X*Y*Z): het gewogen aantal dienstjaren (X), het gemiddeld bruto maandsalaris (Y), en de correctiefactor (Z). De correctie factor is een subjectieve waarde. De correctiefactor komt tot stand naar de mening van de kantonrechter of door onderhandelingen in een sociaal plan. De correctiefactor ligt tussen 0,1 en 2. Correctiefactor wordt bepaald door de kantonrechter. De correctiefactor, ook wel Z-factor, voegt een billijkheidsaspect toe aan de kantonrechtersformule. De hoogte van de correctiefactor wordt bepaald naar de omstandigheden waarbinnen het ontslag plaatsvindt. De kantonrechter brengt via de correctiefactor een billijkheidsoordeel over het ontslag tot uiting. Correctiefactor is 1 bij een neutraal ontslag. Het startpunt van de correctiefactor is 1. De mate van verwijtbaarheid zorgt dat de factor hoger of lager dan 1 is. Als de oorzaak van het ontslag in de risicosfeer van de werkgever ligt zal de correctiefactor hoger dan 1 zijn. Bijvoorbeeld: producenten van fotorolletjes reorganiseren en ontslaan personeel omdat men tegenwoordig digitaal fotografeert. Ook als het ontslag te wijten is aan de werkgever, zal de factor hoger zijn dan 1. Bijvoorbeeld: een werkgever stelt veel te hoge eisen aan de werknemer die daaraan niet kan voldoen. Valt de ontbinding echter de werknemer te verwijten, dan zal de factor lager zijn dan 1. Bijvoorbeeld: een werknemer komt structureel te laat op zijn werk en wordt door de werkgever ontslagen. De kantonrechter zal een correctiefactor lager dan 1 uitspreken. Maximale correctiefactor is 2. De correctiefactor is in de praktijk maximaal 2. Vergoedingen met een correctiefactor hoger dan 2 zijn uiterst zeldzaam. Deze worden door de kantonrechter alleen gebruikt als de kantonrechtersformule tot onwenselijk resultaat leidt. Bijvoorbeeld bij een zeer kort dienstverband. Dit gebeurt vooral bij dienstverbanden korter dan vijf jaar. Anders zou de ontbindingsvergoeding een te laag bedrag worden voor de werknemer. Ook bij zeer ernstige verwijtbaarheid van de werkgever kan de correctiefactor hoger dan 2 zijn. Correctiefactor lager dan 1 bij ontslag vlak voor pensioendatum. De kantonrechter houdt rekening met het inkomensgat waarin de werknemer valt. Bij werknemers die vlak voor de pensioengerechtigde leeftijd ontslagen worden zal de correctiefactor vaak lager dan 1 uitvallen. De vergoeding is dan nog steeds hoog genoeg om te overbruggen tot de pensioendatum. Ook houdt de kantonrechter rekening met WW-uitkeringen die werknemers na ontslag ontvangen. Krijgt een werknemer een hoge WW-uitkering na het ontslag, dan kan de kantonrechter een lagere correctiefactor aanhouden.

© 2018   Gemaakt door Edwin Visser.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden